Sprekers JGZ 2021

 Dr. Hester de Melker
Hester is senior-epidemioloog en werkt als afdelingshoofd ‘Surveillance en epidemiologie van het Rijksvaccinatieprogramma’  bij het Centrum  voor Infectieziekten bestrijding van het RIVM.

 

 

Dr. Nicoline van der Maas werkt sinds 2003 bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waar zij begon als arts-onderzoeker en projectleider van de “telefonische advies- en informatiedienst voor mogelijke bijwerkingen van vaccinaties”. Nadat deze taak in 2011 werd over genomen door het Nederlands bijwerkingen centrum “Lareb”, heeft zij tot en met december 2020 als arts-epidemioloog gewerkt bij de afdeling “onderzoek en surveillance van het Rijksvaccinatie programma”.

Daar had zij difterie, tetanus, poliomyelitis en kinkhoest als aandachtsgebieden. Verder is zij betrokken bij veel studies naar mogelijke bijwerkingen van vaccinaties, vaccinaties tijdens zwangerschap en vaccinaties bij te vroeg geboren kinderen. In juni 2018 heeft zij haar proefschrift met als titel “Preventie door vaccinaties: evaluatie van vaccinatieprogramma’s en verbetering van surveillance” afgerond. In juli 2018 was zij klaar met de opleiding “arts Maatschappij en Gezondheid” (vrije richting). Vanaf november 2018 werkte zij al 2 dagen per week als medisch adviseur vaccinaties en screening, vooral in de regio’s Noord-Oost en Zuid; dit werk doet zij vanaf januari 2021 fulltime.

Drs. Henrike ter Horst, jeugdarts KNMG, studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit  (destijds Katholieke Universiteit Nijmegen) van 1996-2003. Van 2003-2005 werkte zij als arts-assistent kindergeneeskunde in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Sinds 2005 werkt zij op de Veluwe als jeugdarts op het consultatiebureau. Aanvankelijk bij thuiszorgorganisatie Kruiwerk West Veluwe, later Icare. Sinds januari 2016 is haar werkgebied opgenomen in de GGD Gelderland Midden. Op dit moment is haar vaste standplaats Ede, maar ze heeft ook langere tijd in dorpen gewerkt met reformatorische gezindte. Tijdens de mazelenepidemie van 2013-2014 werden in Ede kinderen vervroegd opgeroepen om BMR-vaccinatie. Hierdoor deed Henrike ervaring op, met name op het gebied van advisering van ouders, voor wie dit geregeld een lastige keuze was Eén van haar aandachtsgebieden is vaccinatie geworden. Ze komt tegenwoordig een groter wordende groep twijfelende ouders tegen, als ook vluchtelingenkinderen. Bij deze groepen vraagt het thema vaccineren een specifiekere aanpak. Sinds november 2013 is Henrike lid van het landelijk bestuur van AJN Jeugdartsen Nederland. Binnen het bestuur houdt zij zich bezig met inhoudelijke thema’s als voeding, vaccineren en zeldzame ziekten. Ook is zij één van de contactpersonen voor de media. Regelmatig is ze voor de AJN in de media geweest, met name over het thema vaccineren. Henrike rondde de jeugdartsenopleiding af in juni 2017.

 Drs. Gerre Vermeulen, medisch adviseur RIVM, is als medisch adviseur bij het RIVM betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma. Haar werkzaamheden bestaan o.a. uit het geven van voorlichting en advies aan zorgprofessionals en ouders. Ook houdt ze zich bezig met deskundigheidsbevordering en zijn ze betrokken bij ontwikkeling van richtlijnen en beleid.

Gerre studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit en haalde haar artsendiploma in 2003. Na een tijdje in de kindergeneeskunde te hebben gewerkt, rolde ze in 2006 in de Jeugdgezondheidszorg. Ze werkte als jeugdarts voor 0-12-jarigen en later als stafarts JGZ, met als aandachtsgebied o.a. het Rijksvaccinatieprogramma. In 2014 voltooide ze de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid, profiel JGZ. Sinds 2015 werkt ze bij het RIVM.

Dr. Bruijning is kinderarts en epidemioloog.
Ze bestudeert veel voorkomende infecties bij kinderen, vaccinaties en recentelijk opkomende infectieziekten, waaronder COVID-19.
Haar onderzoek heeft een sterke focus op volksgezondheid en beleid. Ze was de PI van verschillende grootschalige vaccinonderzoeken, waaronder rotavirus-, influenza- en pneumokokkenvaccins die de effectiviteit, timing en implementatie van vaccins evalueerden.
Dit wetenschappelijke werk is behulpzaam geweest bij vaccinadviesverklaringen van de Nederlandse gezondheidsraad,
klinische richtlijnen en vaccinbeleidsbeslissingen.

Ze was extern adviseur voor de Nederlandse Gezondheidsraad en is momenteel lid van de COVID-19 taskforce van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, verantwoordelijk voor COVID-19 preventie - en klinische richtlijnen. Evenals de taskforce antigeentesten op scholen die zijn geïnstalleerd door de minister van Onderwijs. Ze heeft een wederzijdse afspraak bij het RIVM Centrum voor Infectieziektebestrijding, waar ze heeft bijgedragen aan tal van vaccinrichtlijnen. Naast vaccins heeft ze een sterke interesse in het begrijpen van de dynamiek van (opkomende) infectieziekten en de rol van kinderen bij overdracht, waarvoor ze in 2015 een VENI-loopbaanbeurs en in 2020 een VIDI-loopbaanbeurs heeft behaald. Ze leidt momenteel drie grootschalige Bevolkingsonderzoeken naar COVID-19 gefinancierd door ZonMw en de Europese Commissie. Met haar VIDI-loopbaanbeurs zal ze interacties bestuderen tussen belangrijke respiratoire virussen, waaronder SARS-CoV2, en hun implicaties voor vaccinatiebeleid. Ze heeft > 75 artikelen gepubliceerd, waaronder collegiaal getoetste artikelen, professionele richtlijnen, wetenschappelijke rapporten en publicaties voor het lekenpubliek.

Ze heeft een sterk internationaal netwerk, zoals blijkt uit haar betrokkenheid bij verschillende internationale onderzoeksconsortia voor opkomende infecties, gefinancierd door het Innovative Medicine Initiative en de Europese Commissie (ZIKAction, OneHealth-PACT, RECOVER, COVID-RED, Neo-Deco, VACCELERATE). Ze coördineert en doceert MSc-cursussen in infectieziekten epidemiologie en vaccins (Universiteit Utrecht, McGill University) en masterclasses vaccinologie voor zorgprofessionals, de laatste via een educatieve stichting waar ze bestuurslid is (Stichting Vaccinology Masterclass). Ze is lid van de Vaccination Alliance die is ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om vaccinkennis onder professionals en ouders te bevorderen en de vaccinatiegraad te verbeteren.

  Dr.ir. Alies van Lier, epidemioloog RIVM

Alies van Lier studeerde aan de Wageningen Universiteit (Voeding & Gezondheid) en werkte in de periode 1998-2006 als epidemioloog/onderzoeker bij twee GGD’en en een marktonderzoeksbureau. Zij werkt sinds 2006 als epidemioloog bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Haar aandachtsgebieden zijn de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma, het varicellazostervirus dat waterpokken en gordelroos veroorzaakt en de ziektelast van infectieziekten uitgedrukt in disability-adjusted life years (DALYs). In november 2019 heeft zij haar proefschrift met de titel “Epidemiology of varicella zoster virus in the Netherlands: implications for vaccination strategies“ afgerond. Sinds eind 2020 is zij ook betrokken bij de nieuwsbrief COVID-19-vaccinatie voor professionals van het RIVM en bij het in kaart brengen van de deelname aan COVID-19-vaccinatie in Nederland.

Prof. dr. Bing Tan.
Bing Tan is staflid op de afdeling Keel neus en oorheelkunde en hoofd hals chirurgie en oncologie van het Maastricht Universitair medisch centrum. Hij is opgeleid tot KNO-arts aan de Vrije Universiteit in Amsterdam onder professor dr G.B. Snow. In 1986 is hij gepromoveerd op het onderwerp “retroviral P15E related factors in head and neck cancer” (Promotor: Professor G.B. Snow). Als fellow van KWF kankerbestrijding is hij van 1986 tot en met 1988 opgeleid tot hoofd hals chirurg aan de Vrije Universiteit en het Nederlands Kanker Instituut/Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam en in het Institute Gustave Roussy in Villejuif (Parijs) Frankrijk. Van1989 tot 1995 was hij werkzaam als KNO-arts Hoofd hals chirurg en B-opleider in het Westeinde Ziekenhuis te den Haag. Van 1996 tot en met 2016 was hij werkzaam in het Nederlands kanker Instituut /Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam en sinds 2016 als Hoofd Hals chirurg verbonden aan de afdeling KNO-hoofd Hals chirurgie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hij is een internationaal erkend expert op het gebied van Photo-dynamische Therapie en heeft een speciale belangstelling voor het Nasopharynx carcinoom en revalidatie na totale laryngectomie. Hij is betrokken bij samenwerkingsverbanden tussen de universiteiten van Jakarta (Universitas Indonesia U.I) en Yogyakarta (Universitas Gadjah Mada UGM)  Indonesia, de Universiteit van Kuala Lumpur (UKM) in Maleisie, het Rajavithi ziekenhuis in Bangkok en de universiteit van Khon Kaen in Thailand. Dit programma is gesponsord door KWF Kankerbestrijding en gedeeltelijk door de Europese gemeenschap en heeft geresulteerd in een Asia-link subsidie.

Sinds 2001 is hij visiting professor aan de Gadjah Mada universiteit in Yogyakarta en sinds 2007 als eerste niet Indonesiër benoemd als Hoogleraar in de Hoofhals chirurgie en oncologie aan deze universiteit. Sinds 2017 is hij benoemd tot hoogleraar in de hoofd hals chirurgie en oncologie aan de Universiteit van Maastricht. Hij heeft meer dan 100 publicaties op zijn naam, verschillend hoofdstukken in tekstboeken geschreven en hij heeft talloze voordrachten
gegeven op nationale en internationale congressen. Sinds 1 augustus 2020 heeft hij zijn
klinische werkzaamheden in het MUMC beëindigd.

Prof. dr. Andrea Evers

Andrea Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie. Tevens is zij als Medical Delta hoogleraar Healthy Society verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Ze promoveerde in 2003 aan de Radboud Universiteit (cum laude). In 2011 werd ze benoemd als hoogleraar psychobiologie van somatische aandoeningen aan de Radboud Universiteit en in 2013 werd ze hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. In 2019 is ze benoemd als Medical Delta hoogleraar waarbij ze zich inzet voor onderzoek naar een 'Healthy Society'. Voor de Leiden-Delft-Rotterdam alliantie trekt ze tevens het thema Health & Well-being binnen het VSNU programma Digital Society.

Ze ontving verschillende prestigieuze onderzoekssubsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO (bijv. Veni 2004, Vidi 2008, Vici 2017) de Europese Research Council (bijv. ERC Consolidator Grant 2013), en de Stevinpremie (2019). Ze is projectleider van het nationale Benefit consortium voor gezond leven lang volhouden  (Zon-MW en Hartstichting). Ze is tevens klinisch psycholoog (BIG), cognitief gedragstherapeut (VCGT) en lid van het management team van het Leids Universitair Behandel- en Expertisecentrum (LUBEC). Zij is onder meer lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en de KHMW (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen). Vanaf 1 juni 2021 is zij lid van de Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Haar onderzoek richt zich op psychoneurobiologische factoren, zoals stress en verwachtingen, in gezondheid en ziekte. Ze heeft een specifieke interesse in de psychoneurobiologie van somatische klachten (bijvoorbeeld pijn en jeuk) en aandoeningen (bijvoorbeeld chronische inflammatoire aandoeningen), met bijzondere nadruk op placebo-effecten, stressmechanismen en behandelingen.

Belangrijke onderzoeksvragen zijn: Hoe beïnvloedt stress chronische somatische klachten en aandoeningen? Hoe kunnen placebo-effecten optimaal gebruikt worden in de gezondheidszorg? Kunnen immuun- en endocriene systemen getraind worden? Hoe kunnen interventies voor patiënten met chronische somatische klachten of aandoeningen geoptimaliseerd worden?
Door middel van het beantwoorden van deze vragen wordt meer inzicht verkregen in de
psychoneurobiologie van gezondheid en chronische somatische aandoeningen.

Daarnaast wordt meer kennis verkregen in de optimalisatie van screening en hoe interventies in
de gezondheidszorg voor patiënten met chronische somatische klachten en aandoeningen
effectief kunnen worden ingezet.

Andrea is bekleed functies binnen diverse wetenschappelijke lidmaatschappen en adviesraden:

 • Lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) (sinds 2019)
 • Lid van de KHMW (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen)
 • Bestuurslid van SIPS (Society for Interdisciplinary Placebo Studies)
 • Bestuurslid van LVMP (Landelijke Vereniging Medische Psychologie)
 • Lid van de Wetenschappelijke AdviesRaad Corona GedragsUnit van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • Lid van de AdviesRaad van de ESDAP (European Society for Dermatology and Psychiatry)
 • Program Chair Digital Society, Health and Well-being, VSNU
 • Chair Board van PGMP (Platform for Health and Medical Psychology)
 • Program Chair Digital Society, Health and Well-being, VSNU
 • Co-Chair route NeurolabNL, Nationale Wetenschapsagenda (NWA)
 • Co-Chair Profile Area 'Gezondheid tijdens de menselijke levenscyclus', Universiteit Leiden (voorzitter sinds 2016 en bestuurslid sinds 2014)
 • Experimental Psychopathology (EPP) (geassocieerd senior lid 2003 - 2013, senior lid sinds 2013)
 • Leiden Institute for Brain and Cognition (sinds 2014)

Inschrijving

Hier is de inschrijving voor zowel voor de reguliere cursus als de online webinar.

Vanzelfsprekend zal deze JGZ masterclass doorgang vinden onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen m.b.t. de COVID-19 pandemie. Er is er is maximaal plaats voor 80 live deelnemers.

Vragen over de Cursus

Voor vragen over deze cursus verzoeken wij u vriendelijk om onderstaand formulier in te vullen. Gerhard Bruggink van Bruggink Communicatie, die de organisatie van de cursussen verzorgt, zal contact met u opnemen.

Ondersteuning

De Vaccinology Masterclass werd organisatorisch ondersteund door Bruggink Communicatie Support

Gerhard Bruggink.
T:  + 31 514 533280
M:  +31 621 424899
E: info@gerhardbruggink.nl
W: www.brugginkcommunicatiesupport.nl